Voordat u uw aanmelding indient, graag aandacht voor het volgende. Wij moeten u informeren wij over een recente wetswijziging: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. Per 1 januari 2018 zijn er daarom alvast een aantal zaken gewijzigd en aangepast.

Kort gezegd dient Biesieklette u vanwege deze nieuwe wet duidelijk te informeren over welke persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt, zodat u Biesieklette goed geïnformeerd toestemming kunt geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) worden door Biesieklette in een digitaal systeem opgeslagen zodat kan worden gecontroleerd welke huurovereenkomst bij welke huurder (dus u) behoort.

Mocht het zo zijn dat u bijvoorbeeld uw sleutel kwijtgeraakt bent, dan kunnen wij deze voor u blokkeren of aanvragen. Ook in geval van het uitblijven van betalingen, kunnen wij u een herinnering sturen.

Toestemming
Hierbij verklaar ik, de huurder (dus u) dat ik middels dit bericht voldoende en duidelijk ben geïnformeerd en aan Biesieklette toestemming geef om mijn persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor de huurovereenkomsten. Mocht ik deze toestemming willen intrekken, dan kan ik hiervoor contact opnemen met Biesieklette om deze te laten verwijderen. Al mijn persoonsgegevens worden dan verwijderd. Hiervan ontvang ik dan een verklaring. Verder ben ik bekend met de algemene voorwaarden en statements van Biesieklette, welke beschikbaar zijn gesteld via biesieklette.nl/voorwaarden.